Skip to content
PixEdit web header (10)

Sladding

Offentlighet og innsynsrett

Behov for skjerming av innhold

Med internett og elektroniske dokumenter kan informasjon bli spredt over hele verden i løpet av sekunder. Det har derfor blitt stadig viktigere å kunne beskytte deler av informasjonen i mange dokumenter.

Offentlighetsloven gir i hovedsak innsynsrett i offentlig forvaltning, men personsensitiv og forretningskritisk informasjon som er unntatt fra innsynsrett skal skjermes slik at informasjonen ikke blir eksponert for publikum.

PixView mockup

Beste metode for å sladde

Sladding kan gjøres manuelt på papir eller digitalt direkte i PDF dokumenter. Velges den manuelle papir-varianten er det viktig å være klar over at dette ikke er  trygt før teksten fysisk er klippet ut av papiret før papiret skannes. Tusj, korrekturlakk eller lignende vil ikke være tilstrekkelig for å hindre at teksten blir gjenskapt. Manuell sladding krever mye tid og materiell.

Med digital sladding direkte i PDF dokumentet utføres sladdingen langt raskere og mer effektivt. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på noen vesentlige forutsetninger for at digital sladding skal være trygt og sikkert.

Hvordan oppnå sikker digital sladding?

Når vi sladder et dokument, fjerner vi den synlige grafiske presentasjonen av teksten. Imidlertid inneholder PDF dokumenter som oftest også tekst som ikke er synlig på skjermen. Dette kan for eksempel være:

  • OCR tekst: Når det benyttes et digitalt gjenkjenningsverktøy for å gjøre om bilde av tekst til "ekte" elektronisk tekst, legges den gjenkjente teksten som et skjult lag bak bildet av teksten. Dette er fordi det er viktig å beholde det nøyaktige visuelle bildet av dokumentet, og det er slik reglene er for lagring av PDF til norske arkiv.
  • Metadata: Informasjon om dokumentet lagres ofte også automatisk, dette kan for eksempel være navn på forfatter, dato for opprettelse og lignende. Her kan det også ligge sensitiv eller forretningskritisk informasjon.

Sladdeverktøyet i PixEdit applikasjonene gir en sikker måte å sensurere både digitalfødte og skannede dokumenter. Både skjult tekst, metadata og grafisk presentasjon av den sladdede teksten vil bli permanent slettet slik at det ikke vil være mulig å hente slettet tekst etter at dokumentet er lagret og lukket.

  • Synlig tekst fjernes med en sort overstryking som fjerner 100%
  • Skjult elektronisk tekst og metadata fjernes samtidig 

Få hjelp og kontroll av AI og andre digitale verktøy

Det kan være tidkrevende å gå gjennom mange og lange dokumenter og finne all tekst som skal skjermes. Med spesialutviklet funksjonalitet for sladding, får du hjelp til å finne og kontrollere teksten:

1
SØK ETTER ORD ELLER FRASER I TEKST

Søk opp alle forekomster av et ord og merk disse automatisk. Sladd alle markerte ord etter kontroll.

 

2
KUNSTIG INTELLIGENS (AI/KI) SOM EFFEKTIVT FINNER KATEGORIER AV ORD

Eksempelvis alle forekomster av Navn, Personnummer, Telefonnummer osv.

 

3
FØRST MARKERE ORD - SÅ SLADDE ALLE ORD SOM ER MARKERT God oversikt ved at du først kan markere alt som skal sladdes, så gjøre eventuelle endringer før du utfører sladdingen. Flere personer kan være involvert, første person markerer for sladd og sender videre til neste person som åpner og kontrollerer, gjør eventuelle justeringer (tar bort eller legger til markeringer) og utfører sladdingen. Sladding utføres på hele dokumentet (all markert tekst) samtidig.