Skip to content
PixEdit web header

Forbedring og optimalisering

Hvorfor er det viktig å forbedre og optimalisere dokumenter?

Dokumentskannere leverer bilder av sidene i et dokument. Å rense og forbedre disse bildene før filen lagres er en viktig del av ethvert dokumentfangstsystem.

Fordeler ved å legge inn bildeforbedringer i skanneflyten er:

 • Bedre lesbarhet og visuell kvalitet på de lagrede dokumentene
 • Redusert risiko for å miste data fra originalen
 • Mindre lagringsplass kreves fordi bildekompresjonen blir bedre
 • Bedre nøyaktighet på tekstgjenkjenningen (OCR)
Rensefunksjoner

De vanligste renseoperasjonene som trengs å gjøres etter at dokumentet er skannet er:

 • Gjenkjenne sidestørrelse og retning
 • Fjerne svarte kanter og hull fra hullmaskin
 • Fjerne blanke sider
 • Rette opp sider som har blitt matet skjevt inn i skanneren
 • Fjerne flekker forårsaket av støv og flekker på originalen
Bildeforbedringer

Noen ganger er det også ønskelig å forbedre de skannede sidene, for eksempel hvis originalene er svært mørke, utydelige, uskarpe, har et fargestikk, osv. Noen dokumentskannere kan til og med skape slike feil i selve skanneprosessen. Ved å legge inn bildeforbedringer i prosessen kan du til en viss grad kompensere for dette.

 • Forbedre og justere kontrast automatisk
 • Justere lysstyrke
 • Justere fargebalanse
 • Gjøre bildet skarpere
Beskjære og organisere sider

Disse automatiske funksjonene øker effektiviteten på dokumentskanningen betraktelig:

 • Finne sidestørrelser og blanke sider: Dette gjør at du kan skanne en blanding av sidestørrelser, en-sidige og to-sidige, uten å måtte beskjære og fjerne blanke sider manuelt etterpå. Alt skjer automatisk.
 • Finne riktig retning på siden:
  Dette sparer skanneoperatører for masse tid. De slipper nå å se gjennom hele bunken før skanning for å påse at alle sider har riktig retning.
 • Hefter: Den enkleste måten å skanne et hefte på er vanligvis bare å fjerne stiftene og putte hele heftet i arkmateren på dokumenskanneren. Men det dokumentet du da får er ikke veldig brukervennlig og lesbart. Du vil bla igjennom doble sider i en svært forvirrende rekkefølge.
  Du kan selvsagt kutte heftet langs bretten med en kniv og skanne på nytt, men det tar tid og du vil da ødelegge originalen. Det finnes en enklere måte: PixEdit's automatiske heftefunksjon hjelper deg med dette problemet. Den vil automatisk kutte sidene digitalt og omorganisere dem til riktig leserekkefølge.
Filoptimalisering

Når man skanner tusenvis av dokumenter blir filstørrelse en svært viktig faktor. Å produsere mange store filer kan ta opp masse harddiskplass, føre til høy belastning på nettverket og derfor gjøre produksjonsskanningen unødvendig kostbar. Men, når man kutter ned på filstørrelse, er det avgjørende å ivareta bildekvaliteten og lesbarheten. PixEdit® har to unike og kraftfulle funksjoner for å hjelpe deg med dette.

 • ACRO™ - Automatic Color and Resolution Optimization:
  Denne teknologien utnytter det faktum at i mange tilfeller består et stort dokument av noen få sider med fargebilder og mange sider med svart/hvitt tekst. Hvis man skanner hele dokumentet i fullfarge får man en meget stor fil. Men hvis du først kjører dokumentet gjennom ACRO-funksjonen, vil alle sider med lite eller ingen farger på bli konvertert til ren svart/hvitt. Og svart/hvitt sider tar omtrent en tyvendedel så mye harddiskplass som fargesider!
 • PDF Compact: I tilfeller der man har farger som må ivaretas på større deler av dokumentet er denne teknologien mer egnet enn ACRO. Det vil redusere antallet farger på hver side slik at dataene kan komprimeres mye mer en det som kom rett fra skanneren. Dette vil også redusere filstørrelsen mange ganger og spare mye diskplass og belastning på nettverket.