Skip to content
PixEdit web header (7)

Dokumentskanning

Gjør papirdokumentene til søkbare digitale filer

Enten du står overfor et stort papirarkiv eller ønsker å effektivisere den daglige dokumentskanningen, vil du med PixEdit ha de nødvendige verktøy som forenkler digitalisering, organisering og forbedring av dokumentene.

Med standardisert grensesnitt kan du enkelt skanne dokumenter av alle typer og størrelser, fra enkeltsider til komplekse flersidige dokumenter, og konvertere dem til digitale formater som PDF eller tekstfiler. Avansert OCR-teknologi sikrer høy nøyaktighet i tekstgjenkjenning, slik at du kan søke etter og redigere innholdet i dokumentene dine.

Skanne til PDF og PDF/A

Med PixEdit dokumentskanning kan de skannede dokumentene lagres til gjeldende krav til ulike PDF versjoner.

PDF/A er et filformat som er spesialisert for langsiktig bevaring av elektroniske dokumenter. Formatet sikrer at alle nødvendige opplysninger er inkludert for å gjengi dokumentet nøyaktig som orginalen i fremtiden, på alle systemer. PDF/A er nå en ISO-standard som anbefales av offentlige arkivmyndigheter og arkiveringsselskaper verden over. Sammenlignet med standard PDF, er PDF/A mye mer restriktivt. Dette for å sikre at dokumentet er fullstendig bevart i filen.

Fordeler med PDF/A

  • Alle brukte fonter er inkludert i filen: teksten vill alltid fremkomme som originalt.
  • Platform uavhengig: Dokumentene ser like ut uansett enhet
  • Tekstsøk: Skannede dokumenter kan gjøres søkbare (OCR)
  • Farger er klart definert og bevart
  • Metadata (informasjon om dokumentet) i et obligatorisk standard format

Automatisering

Ved å kjøre behandling av skannede dokumenter som en servertjeneste, effektiviseres og automatiseres skanningen.

Skannerstyring, separering og indeksering, optimalisering og OCR kan kjøres samtidig og kontinuerlig.

PixEdit newweb illustrations (12)

Kom i gang

Med fleksible byggeklosser får dere en smidig og optimal løsning som passer deres behov for dokument- og arbeidsflyt.