Skip to content

Sladding av innsynssaker hos Statsforvalteren

Må være trygge på at sensitiv informasjon ikke publiseres

Statsforvalteren får som andre offentlige virksomheter i Norge mange innsynskrav. Offentlighetsloven gir alle rett til å kreve innsyn i brev og dokumenter som sendes inn og ut av offentlige virksomheter. Loven regulerer på den annen side også at taushetsbelagt informasjon ikke skal oppgis ved innsyn. Dette betyr at en del informasjon må skjermes (sladdes) i mange dokumenter før de sendes ut.


Frank Suhr hos Statsforvalterens Fellestjenester forteller at de i over 2 år nå har benyttet PixView hos alle Statsforvalterkontorene i forbindelse med sladding av innsynssaker fra postjournalene.

"Pixview gir oss en trygg og god arbeidsflyt der flere øyne er involvert i prosessen"

Frank Suhr, Statsforvalterens fellestjenester

 

Kontroll og kvalitetssikring

I praksis foregår arbeidet slik at dokumenter først gjennomgås av en saksbehandler som merker informasjon som skal skjermes. Til dette benyttes søkefunksjoner og automatisk merke-funksjon for sladding i PixView. I tillegg brukes manuell merke-funksjon for ekstra kontroll.

Neste person går gjennom forslaget til sladding og justerer ved behov ved å legge til eller fjerne sladder.

Loven pålegger oss å ikke sladde mer enn nødvendig, så det er viktig å kvalitetssikre dette arbeidet. Etter kontroll utføres sladdingen og dokumentet kan sendes ut.

Tar i bruk tekstsøk med AI

For tiden testes bruk av den nye funksjonaliteten med bruk av AI (KI/kunstig intelligens) i forbindelse med tekstsøk, og erfaringene så langt viser at dette ser ut til å bli en svært god hjelp til å effektivisere arbeidet.

Vi hos har hatt glede av å ha Statsforvalterne som god kunde i mange år, og deres tilbakemeldinger og ønsker har sterkt bidratt til utviklingen av arbeidsflyt i sladde-løsningene som tilbys i PixEdit løsningene.

sladding-1